שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מהו הסמל של מדינת ישראל? כיצד נראה הדגל שלנו? מה הוא ההמנון של מדינת ישראל? אתם יודעים לשיר אותו? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

לשם מה לדעתכם מדינה צריכה סמלים כאלו? (העלאת אפשרויות, טיעון, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:50: למה שימש הדגל בעבר? (סיכום מידע, זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 2:52: מה הייתה הצעתו של בנימין זאב הרצל לדגל? למה נדחתה הצעתו? (סיכום מידע)

תזמון 3:38: מי כתב את המנון המדינה? מה ההמנון מבטא במילותיו? (סיבה ותוצאה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

לקראת יום העצמאות כל הארץ מקושטת בדגלים. איך זה גורם לכם להרגיש? מדוע מתעוררים בכם רגשות אלו? (העלאת אפשרויות, זיהוי גורמים והשלכות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון שבו צפינו "הדגל, סמל והמנון" . (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

באיור המופיע בסרטון בתזמון 1:21 מופיע דגל ישראל המתנופף באולימפיאדה. חשבו עם התלמידים איפה עוד אפשר לראות דגלי ישראל המתנופפים במרחב הציבור בחיי היומיום ובאירועים מיוחדים. בקשו מהם שיסבירו מדוע חשובה נוכחותם של דגלים במקומות ובאירועים אלה.