השאלות במקבץ נקודות העצירה מעודדות למידה ברמות חשיבה שונות, כדוגמת ידע, הבנה, יישום ועוד. הן מאפשרות לתלמידים לעבד את המידע הנלמד, להסיק מסקנות ולגבש תובנות בנוגע לרעיונות המרכזיים שהוצגו בסרטון.
תוכלו להשתמש בנקודות העצירה תוך הקניה פרונטלית, שיחה בין התלמידים, דיון כיתתי או בכל דרך המתאימה לכיתתכם.

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים את השאלות המצורפות.

להדפסת מחוון למורה לחצו כאן.

תזמון 00:28: שערו מדוע הסיק מר זוטרא כי זהו גנב הטבעת. (פענוח מידע, העלאת השערות)

תזמון 01:42: מדוע קיבלו חז"ל את התואר "חכמים"? (מיזוג פרטי מידע, זיהוי מידע)

א. כיוון שהם היו המנהיגים במשך כ-1,000 שנה

ב. כיוון שהם פירשו והסבירו את מצוות התורה וסיפוריה

ג. כיוון שהם למדו על המון נושאים נוספים, מלבד התורה

תזמון 04:19: כתבו שני הבדלים בין המשנה לתלמוד. (פענוח מידע, יישום מידע)

תזמון 05:40: מה היא מילה נרדפת למדרש? (פענוח מידע, הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים)

א. לימוד

ב. ספר

ג. עט

תזמון 06:01 (שאלת סיכום): חז"ל העבירו לכתב את פרשנותם לתורה, שקודם לכן עברה מפה לאוזן. האם לדעתכם עדיף להעביר מידע חשוב בכתב או בעל פה? בתשובתכם התייחסו ליתרונות ולחסרונות של שתי הדרכים. (הבעה בכתב, הערכה)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

להדפסת שאלות נקודות העצירה לחצו כאן.