שאלות לדיון לפני הצפייה:

למה לדעתכם אנו חוגגים את יום העצמאות? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

איך אתם ומשפחתכם מציינים את יום העצמאות? (העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:56: מדוע חוגגים את יום העצמאות? (סיכום מידע, זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 1:38: מה נקבע בהחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר? (סיכום מידע)

תזמון 1:57: מדוע חוגגים את יום העצמאות מיד אחרי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל? (סיבה ותוצאה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ציינו דבר חדש שלמדתם על יום העצמאות. (קשר בין ידע קודם לידע חדש)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יום העצמאות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 0:32 מופיע איור של הכרזת העצמאות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים אם הם יודעים מי היה ראש הממשלה באותה התקופה, מה הוא אוחז בידו, ומי לדעתם מופיע בתמונה התלויה על הקיר.