שאלות לדיון לפני הצפייה:

למה לדעתכם אנו חוגגים את יום ירושלים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

האם ואיך אתם מציינים את יום ירושלים? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:19: מדוע ירושלים חשובה לעם היהודי? תנו דוגמה המעידה על חשיבות זו מהמסורת היהודית. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:00: כיצד השפיעו תוצאותיה של מלחמת העצמאות על ירושלים? התייחסו להיבטים גאוגרפיים וחברתיים. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:15: מדוע מציינים את יום ירושלים בכ"ח באייר? (סיכום מידע, סיבה ותוצאה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

שחרור העיר העתיקה בירושלים עורר רגשות עזים בקרב היהודים בארץ ובעולם. הסבירו מדוע. (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יום ירושלים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:37 מופיעה מפת החלוקה של ירושלים לאחר מלחמת העצמאות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים את משמעות החלוקה מבחינת העם היהודי. אילו מבנים ומקומות קדושים חשובים נמצאים בעיר העתיקה? שאלו את התלמידים איך הם היו מרגישים לו היו גרים בעיר מחולקת, שאסור היה להם להיכנס לחלק ממנה, שבו מצויים מקומות שחשובים להם.