שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו מרד? האם אתם מכירים מרד כלשהו בהיסטוריה? (בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים כיצד המרידות ברומאים קשורים לל"ג בעומר? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:13: מתי כבשו הרומאים את ארץ ישראל, וכיצד השפיע כיבוש זה על היהודים שחיו כאן? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:00: מהו "המרד הגדול", ומה היו תוצאותיו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 06:37: מהו "מרד בר כוכבא", ומה היו השלכותיו? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם הפך מרד בר כוכבא לסמל של מאבק והתנגדות? (העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון מרידות ברומאים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:04 מופיע איור שבו מתוארות הקבוצות השונות בקרב העם היהודי שהתפלגו בתקופת השלטון הרומי. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולנצל זאת כהזדמנות להסביר לתלמידים מהו פילוג, ומדוע ריבוי דעות חשוב אך יכול להמיט לאסון. יש המזהירים שהפילוג בין קהילות שונות בחברה הישראלית כיום עלול להביא לתוצאות דומות למה שהתרחש בעבר. זאת הזדמנות לשוחח עם התלמידים על נושא טעון זה.