שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מה הן מומיות? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

האם אתם יודעים באיזו תקופה נוצרו המומיות ואיזה עם יצר אותן? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:33: מהו עולם המתים (דואת), על פי האמונה המצרית, וכיצד על פי המסורת עברה אותו רוח המת? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 2:35: מהו טקס שקילת הלב, על פי האמונה המצרית, ובאיזה תנאי עברה אותו נשמת המת? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 4:56: מהם שלבי החניטה בדרך להפיכת המת למומיה? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע השקיעו המצרים כל כך הרבה הכנות ומאמץ בטקס החניטה ובקבורת המתים? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מומיות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

מתזמון 2:03 עד 2:34 מופיעים איורים שמראים את הדואת – הגיהינום ואת האאורה – גן העדן, על פי האמונה המצרית. אנו ממליצים לצפות בקטע זה מהסרטון, ולהשוות בעזרת התלמידים בין הגיהינום לגן העדן, על פי האמונה המצרית הקדומה.