שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה הוא משאב טבע? (בדיקת ידע קודם)

אילו משאבי טבע אתם מכירים? (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:30: אילו משאבי טבע הוזכרו עד עתה בסרטון? (סיכום מידע)

תזמון 02:40: מהן שתי קבוצות שאליהן מסווגים את משאבי הטבע? תנו דוגמה למשאב המתאים לכל קבוצה. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:45: מדוע עדיף להשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים ולא בדלק מאובנים לטובת ייצור חשמל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד אנחנו יכולים לשמור על משאבי הטבע שלנו? תנו שלוש דוגמאות לפעולות מחיי היומיום המסייעות בשימור כדור הארץ, ושלוש דוגמאות הפוגעות בו ובסביבה שלנו. (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, השוואה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין משאבי טבע. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:10 מופיע איור של ארבעה משאבי טבע שהם מקורות אנרגיה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על המשאבים שבתמונה. מצאו עם התלמידים דוגמאות לשימוש שעושים בני האדם בכל אחד מהמשאבים שבתמונה.