שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים אילו מאכלים יש בקערת הפסח? (בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם קערת הפסח נמצאת על שולחן הסדר? מה משמעות המאכלים שבה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:53: מה מסמלים המרור והזרוע שבקערת הפסח? (סיכום מידע)

תזמון 02:30: באיזה אופן מסמלים הביצה והחרוסת את תקופת העבדות במצרים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:22: מדוע לצד קערת הפסח מניחים שלוש מצות, ולמה משמשת המצה האמצעית? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כל אחד מהמאכלים המרכיבים את קערת פסח מסמל חלק מסיפור יציאת מצרים. חשבו על מרכיב נוסף שיכול לייצג חלק אחר בסיפור. מה מסמל המרכיב החדש שבחרתם? (העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין קערת הפסח. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.