השאלות במקבץ נקודות העצירה מעודדות למידה ברמות חשיבה שונות, כדוגמת ידע, הבנה, יישום ועוד. הן מאפשרות לתלמידים לעבד את המידע הנלמד, להסיק מסקנות ולגבש תובנות בנוגע לרעיונות המרכזיים שהוצגו בסרטון.
תוכלו להשתמש בנקודות העצירה תוך הקניה פרונטלית, שיחה בין התלמידים, דיון כיתתי או בכל דרך המתאימה לכיתתכם.

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים את השאלות המצורפות.

להדפסת מחוון למורה לחצו כאן.

תזמון 01:47: רחל עבדה בצעירותה בחוות העלמות ליד הכינרת. נסו לשער מה מקור שמה של החווה. (מיזוג פרטי מידע, העלאת השערות)

תזמון 03:06: מתוך הדוגמאות הבאות, איזה משפט מכיל האנשה? (הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים, יישום מידע)

א. השמש החמימה ליטפה את שערות ראשי.

ב. התחממתי תחת קרני השמש.

ג. קרני השמש בשעות הצהריים עלולות לפגוע בשערות ראשי.

תזמון 03:39: כיצד מאפיין המשפט "רק על עצמי לספר ידעתי" את כתיבתה של רחל? (מיזוג פרטי מידע, הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים)

תזמון 04:43: איזו שורה בשיר "ואולי" מרמזת לקוראים כי זיכרונותיה של רחל מהכינרת הולכים ונעלמים? (פענוח מידע, הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים)

תזמון 05:29 (שאלת סיכום): כתבו שתי שורות קצרות המתארות חוויה מחייכם, בסגנונה של רחל המשוררת כמתואר בסרטון: תארו את חווייתכם מנקודת מבט אישית ובגוף ראשון לצד שימוש באמצעי הספרותי האנשה. (הבעה בכתב, הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

להדפסת שאלות נקודות העצירה לחצו כאן.