שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע לדעתכם העיר ראשון לציון נקראת בשם זה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

היכן שוכנת ראשון לציון בארץ, ומה מאפיין אותה כעיר כיום? (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:43: מה ייחד את בית ספר "חביב" שהוקם בראשון לציון? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:31: אילו קשיים חוו מייסדי ראשון לציון עם הקמתה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:17: ראשון לציון הייתה חלוצה בתחומים רבים ביישוב העברי בארץ. אילו אירועים חלוציים קרו בראשון לציון ומה היו השפעותיהם? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד הפכה ראשון לציון ממושבה לעיר? התייחסו בתשובתכם לתושביה, לגודלה, להיצע התרבותי שלה ועוד. (טיעון, העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין ראשון לציון. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:23 רואים את סמל העיר של ראשון לציון. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים מה המשמעות של סמל זה. חשבו איתם יחד מדוע לערים יש סמלים, מה הסמל של העיר שבה התלמידים גרים, ומדוע לדעתם נבחר סמל זה לעיר שלהם.