שאלות לדיון לפני הצפייה:

למה לדעתכם אנו חוגגים את ראש השנה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

האם אתם מציינים את ראש השנה באופן מיוחד במשפחתכם? כיצד? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:31: במה שונה ראש השנה היהודי מראשי שנה אחרים בעולם? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 2:58: על פי המסורת היהודית, כיצד העברות שבן אדם למקום נסלחות, ומה צריך לעשות כשמדובר בעברות שבין אדם לחברו? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 3:45: מהו מנהג התשליך? ומה המשמעות של מנהג זה? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במסורת היהודית נהוגים מנהגים רבים ושונים בראש השנה. תארו שלושה ממנהגים אלה והסבירו את הקשר הסמלי שלהם לראש השנה. (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין ראש השנה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:14-3:03 מופיעה אנימציה נהדרת המדגימה את משמעות המושג "בין כסה לעשור" – השם הנרדף לעשרת ימי תשובה. האנימציה ממחישה את כיסוי הלבנה והתגלותה מתחילת החודש ועד ליום העשירי בלוח השנה, שהוא יום כיפור. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשוחח עם התלמידים על הקשר שבין לוח השנה העברי ללוח השנה הירחי שעליו הוא מבוסס.