שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה לדעתכם יכול לקרות אם נאפשר לתלמיד אחד לקבוע את כללי הכיתה לשאר התלמידים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

האם לדעתכם ראש ממשלה יכול להעביר כל חוק שהוא רוצה? האם חלות עליו מגבלות? הסבירו (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:13: מדוע מפצלים את מוקדי השלטון במדינה דמוקרטית בין שלושה מוקדים שונים? (סיכום מידע)

תזמון 1:49: מהן שלוש הרשויות במדינה דמוקרטית ומה תפקידה של כל רשות? (סיכום מידע)

תזמון 3:02: מהי המערכת המכונה "איזונים ובלמים"? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע עקרון הפרדת הרשויות חשוב לקיום מדינה דמוקרטית? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הפרדת רשויות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.