שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים אילו עצים צומחים בארץ ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

אילו עצים נטועים בסביבת מגוריכם, ומה מאפיין עצים אלה? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 00:50: מהו יער, ומה מאפיין את היערות בישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:28: מהו חורש ים תיכוני, ואילו עצים צומחים בו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:15: מדוע ייבאו את האקליפטוס לישראל, ומה מאפייניו של עץ זה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

איזה יער בארץ אתם מכירים? נסו לאפיין אותו בהתאם למה שלמדתם מהסרטון (זני עצים, מיקום, חיות המצויות בו, אקלים ועוד). (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין עצים בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:28 מופיעים מיני עצים הצומחים בחורש ים תיכוני. אנו ממליצים לעצור את הסרטון בתזמון זה, ולחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל עץ שעליה לאפיין באמצעות מידע הקיים ברשת: גובהו המרבי, תנאי האקלים המתאימים לגידולו, הפרי הגדל עליו, מאפייני פריחתו ונתונים נוספים. כל קבוצה תשתף את יתר הכיתה במידע שמצאה על העץ שלה.