שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מאין מגיעים המים לברזים בבתינו? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

האם אתם חוסכים מים? אם כן, מדוע לדעתכם חשוב לחסוך במים? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:15: מהם מקורות המים הטבעיים בישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:00: מהן הסיבות לכך שמקורות המים הקיימים בישראל אינם מספיקים? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 04:30: אילו פתרונות אפשריים יש לבעיית מחסור המים בישראל? (סיבה ותוצאה, סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד לדעתכם האזרחים יכולים לתרום בפתרון בעיות המים של המדינה? (העלאת השערות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מים בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:03 מופיע איור של הכינרת ולצדה המושגים: נגר עילי, נגר תחתי, מי משקעים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים כל אחד ממושגים אלה תוך מתן דוגמאות.