שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על מלחמת יום כיפור ועל התקופה שבה התרחשה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים מהם הישגיה של ישראל במלחמה זו? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:41: מלחמת יום כיפור פרצה בהפתעה מוחלטת. כיצד באה לידי ביטוי הפתעה זו? (סיכום מידע)

תזמון 4:21: מה הייתה מטרת תוכנית צה"ל לצליחת תעלת סואץ? האם התוכנית הצליחה? (סיכום מידע)

תזמון 5:46: מדוע התעוררה מחאה ציבורית גדולה בסוף המלחמה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה היו תוצאותיה של מלחמת יום כיפור מבחינה צבאית, מדינית וחברתית? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מלחמת יום כיפור. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:27 מופיעה מפת ישראל ובה מסומנים האזורים שבהם פרצו הקרבות במלחמת יום כיפור. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על המפה. אילו שטחים המתוארים בה הם עדיין חלק ממדינת ישראל? כמו כן אפשר לעבור על גבולות ישראל, ולבדוק אילו מדינות שכנות לנו, ועם אילו מהן יש לנו הסכם שלום.