פעילות בכיתה: התנגדות יהודית בשואה

על התנגדות וגבורה בתקופת השואה

פורסם על ידי hadaro

במלחמת העולם השנייה הכניעו הגרמנים מדינות ועמים רבים באירופה ובצפון אפריקה, אך לא הצליחו לשבור את רוחו של העם היהודי. כיצד באה לביטוי התנגדות זו?

 בפתיחת הדיון בנושא הגבורה היהודית בשואה ניעזר בדף שמש אסוציאציות. נציף את המושג, ונזמין את התלמידים לכתוב רעיונות ומחשבות העולים להם בהקשר למושג התנגדות וגבורה יהודית בשואה.

נצפה בסרטון התנגדות יהודית בשואה.

נשווה יחד את הרעיונות שהעלו התלמידים לעובדות ולתיאורים המופיעים בסרטון. נבהיר את המושגים "התנגדות" ו"גבורה" בעקבות הצפייה, ונדגיש את השמירה על המסורת היהודית בתנאים לא אנושיים, ואת התגייסות היישוב היהודי בארץ ישראל כחלק מההתנגדות היהודית בתקופת השואה.