לפניכם כמה רעיונות לשימוש יצירתי בסרטונים שלנו בלמידה מרחוק. הפעילויות המוצעות מתייחסות לעבודה במפגש הכיתתי הווירטואלי (סינכרוני), לעבודה לפני המפגש או אחריו (א-סינכרוני) או לשילוב ביניהם. בהצלחה!

יש לכם רעיונות נוספים לשימוש בבריינפופ בלמידה מרחוק? נשמח לשמוע! כתבו לנו.

PDF