שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם פעם על תורת האבולוציה או על צ'רלס דארווין, אבי תורת האבולוציה? מה ידוע לכם על כך? (בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:28: אילו ממצאים הביאו את דארווין למסקנה שמינים דומים של בעלי חיים התפתחו מאב קדמון משותף? (בדיקת ידע נרכש, זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 2:43: במה שונה תורת האבולוציה של דארווין מתורת ההתפתחות של ז'אן בטיסט לאמארק? (השוואה)

תזמון 3:12: מהו תהליך הברירה הטבעית? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

לתיאוריה של דארווין קמו מתנגדים רבים. כיצד מסקנותיו סותרות אמונות דתיות מקובלות? (הסקת מסקנות, זיהוי גורמים והשלכות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין צ'רלס דארווין. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.