שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על מחזור המים בטבע? מה אתם יודעים עליו? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם, טיעון)

מדוע חשובים המים בטבע? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:20: מהם שלבי מחזור המים? (סיכום מידע)

תזמון 2:20: מהו תפקידה של השמש במחזור המים? (סיכום מידע)

תזמון 4:09: מהם מי תהום? (סיכום מידע)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון נאמר שכמות המים בכדור הארץ אף פעם אינה משתנה. הסבירו כיצד מתאפשר מצב זה. ידע

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מחזור המים. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.