תרשים זה משמש למעקב ולניתוח תהליכים רבי שלבים בתחומי דעת שונים. התרשים יכול לשמש לסיכום של נושא או תהליך או כאמצעי הערכה (להגשה/לבוחן) בנושא...
תרשים זה מאפשר רישום תמציתי של שרשרת אירועים, סיבות ותוצאות, בתהליכים בתחומי דעת שונים. הוא יכול לשמש לסיכום או כאמצעי הערכה לנושא או לתהליך...
"מפת סיפור" זו מצוינת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים כשלד ל...
סרטוט המאפשר לבטא באופן חזותי את הקשרים בין קבוצות - מה המשותף להן ומה השונה ביניהן. אפשר להתאים להשוואת תהליכים בהיסטוריה, בתנ"ך, בגאוגרפיה...