השאלות במקבץ נקודות העצירה מעודדות למידה ברמות חשיבה שונות, כדוגמת ידע, הבנה, יישום ועוד. הן מאפשרות לתלמידים לעבד את המידע הנלמד, להסיק מ...
השאלות במקבץ נקודות העצירה מעודדות למידה ברמות חשיבה שונות, כדוגמת ידע, הבנה, יישום ועוד. הן מאפשרות לתלמידים לעבד את המידע הנלמד, להסיק מ...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מה לדעתכם מרמז המשפט, "תום רץ כמו צ'יטה", על האופן שבו תום רץ? (חיבור רגשי, סיעור מוחות, העלאת אפשרויות) האם שמעת...
שאלות לדיון לפני הצפייה: נסו לשער מה ההבדל בין עובדה לדעה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות) "הכלב שלי הוא בעל החיים הכי חמוד בשכונה". האם משפ...
שאלות לדיון לפני הצפייה: האם שמעתם על בעלי חיים המסווגים כ"חולייתנים"? מה משותף לדעתכם שערו מה משותף... לבעלי חיים אלה? (סיעור מוחות, העלאת...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהן צורות דומות? הסתכלו בסביבתכם ונסו למצוא צורות דומות. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות) האם לדעתכם כל שני משולשים ה...
שאלה לדיון לפני הצפייה: מהו כפל? (בדיקת ידע קודם)   שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה): עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאי...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהו מספר מעורב? (בדיקת ידע קודם) האם אתם יודעים אילו סוגי מספרים מרכיבים מספר מעורב? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרו...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהו שבר? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות) מה אתם יודעים על שברים ועל השימוש בהם בחיי היומיום? (סיעור מוחות, העלאת...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהו משולש? כמה צלעות וזוויות יש במשולש? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם) ממה מורכב משולש ומדוע לדעתכם הוא נקרא מש...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהו מספר עשרוני? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות) האם אתם יודעים מה ההבדל בין שבר פשוט למספר עשרוני? (סיעור מוחות...
שאלות לדיון לפני הצפייה: מהם ישרים מאונכים ומהם ישרים מקבילים? (בדיקת ידע קודם) האם ישרים הם תמיד מאונכים וגם או מקבילים? הסבירו תשובתכם. ...